طی حکمی، حسین احمدی کاظم آبادی به عنوان عضو جدید هیات‌مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران منصوب شد.

حسین احمدی جایگزین احمد انارکی محمدی در هیات مدیره شرکت مس شد.

از سوابق مدیریتی و اجرایی عضو جدید هیات مدیره شرکت مس می‌توان به مدیریت مجتمع مس سرچشمه اشاره کرد.