گزارشی فعالیت های کارخانه آهک هیدراته شهرستان اهر از برنامه گئجه لر شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی پخش شد.