آئین شروع عملیات اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان با حضور مدیران و مسئولان شرکت برگزار شد.