طی حکمی از سوی مهندس جهانگیر رضوی، مدیر مجتمع مس سونگون، مهندس ایرج آشتی از مدیران باتجربه کارخانه آهک هیدراته اهر به عنوان سرپرست معاونت مهندسی و مدیریت انرژی مجتمع مس سونگون منصوب شد.