شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان در نظر دارد پروژه­های زیر را از طریق برگزاری مناقصه به شرکت­های پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید:

موضوع مناقصه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه

رسته مورد نیاز

انجام کلیه عملیات آماده سازی، تسطیح پله های حفاری برای انفجار، حفاری، انفجار، استخراج (برداشت)، دپو، بارگیری و حمل و تخلیه ماده معدنی و باطله به میزان سالیانه ۶۲۵،۰۰۰ (ششصد و بیست و پنج هزار) تن معادل ۲۵۰،۰۰۰ (دویست و پنجاه هزار) متر مکعب در معدن آهک گوره درق اهر

۲/۸۵۰/۰۰۰۰/۰۰۰ ریال در زمینه استخراج معدن-بارگیری، حمل و تخلیه

سرند ماده معدنی در استوک پایل با سرند ثابت به میزان ۵۰۰ هزار تن، خوراک دهی ۲۵۰ هزار تن ماده معدنی به سنگ شکن، جا­به­جایی ۲۵۰ هزار تن ماده معدنی زیر سرندی سرند ثابت و جابه­جایی ۱۵۰ هزار تن ماده معدنی زیر سرندی نوار نقاله در سال

۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در زمینه معدن، بارگیری، حمل و تخلیه

بازنگهداشتن ۲۴ ساعته جاده معدن شامل برف­روبی، شن و نمک­پاشی (تهیه نمک و شن مورد نیاز) جاده منتهی به معدن آهک گوره درق اهر از فرعی جاده آسفالته اهر-تبریز مسیر روستای دامن­آباد تا معدن و کلیه مسیرهای مواصلاتی داخل معدن به مدت ۵ ماه در سال، طول مسیر از جاده اصلی اهر-تبریز تا معدن ۵/۷ کیلومتر می­باشد.

۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در زمینه ابنیه یا راه یا معدن

 ۱- محل و شرایط دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می­توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه در اوقات اداری با در دست داشتن معرفی نامه و کارت ملی  به آدرس: آذربایجان­شرقی، اهر، جاده تبریز، شهرک صنعتی اهر، کارخانه آهک هیدراته اهر، امور قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

۲- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: آخرین مهلت تسلیم پشنهادات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۰ می­باشد.

۳- نوع سپرده شرکت در مناقصه: پیشنهاد دهندگان می­بایست به همراه پیشنهاد قیمت خود ضمانت نامه بانکی بی قید و شرط به مبلغ مذکور در جدول بالا به نام شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان که تا مدت نود (۹۰) روز از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات معتبر بوده و قابل تمدید تا سه ماه دیگر نیز باشد، ارائه نمایند.

۴- زمان و مکان بازدید از پروژه: متقاضیان می­توانند با در دست داشتن معرفی نامه معتبر و کارت ملی از تاریخ درج آگهی لغایت مورخ ۱۶/۰۶/۱۴۰۰ طی اوقـات اداری روزهـای شنبه تا چهـارشنبه و با هـماهنگی مسئول معـدن آقای مهنـدس محـمودی (۵۱۰۴۲۹۶۰-۰۴۱) به معدن آهک گوره درق اهر به نشانی ۱۵ کیلومتری جاده اهر-تبریز فرعی مسیر روستای دامن­آباد، فرعی خاکی روستای دامن آباد به­طرف اراضی روستای گوره درق، معدن آهک گوره درق مراجعه نمایند.

۵- سـایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اســناد منـاقصه مندرج است و در صورت نیـاز متقاضـیان می­توانـند با امور قراردادهای شرکت (۵۱۰۴۲۲۶۰-۰۴۱) تماس حاصل نمایند.

۶- شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان در رد یا قبول پیشنهادات، تمدید زمان مناقصه و یا تجدید مناقصه مختار است.