وزیر کشور ضمن بازدید از غرفه مجتمع عظیم مس سونگون در دهمین نمایشگاه رینوتکس تبریز، از عملکرد مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت ملی مس ایران و مدیر مجتمع مس سونگون تقدیر و برنامه ریزی استراتژیک این شرکت را خوب و اثربخش خواند.

وزیر کشور ضمن بازدید از غرفه مجتمع عظیم مس سونگون در دهمین نمایشگاه رینوتکس تبریز ، از عملکرد مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت ملی مس ایران و مدیر مجتمع مس سونگون تقدیر و برنامه ریزی استراتژیک این شرکت را خوب و اثربخش خواند.

دکتر وحیدی با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های معادن در کشور، صنعت مس را صنعتی استراتژیک عنوان کرد و افزود: همراهی شرکت های دانش بنیان و ورود آن ها به صنعت مس می تواند افق های روشنی را برای کشور در این صنایع ترسیم نماید

استاندار اذربایجانشرقی هم عملگرایی و تلاش جهادی و شبانه روزی در مدیریت جدید مجتمع مس سونگون را نقطه قوت و عامل پویایی و تحرک در این مجتمع عظیم خواند و گفت :جدیت و پیگیری های مدیر جوان و متخصصِ مجتمع،  موجب توسعه طرحها و اجرای مصوبات سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به معدن سونگون شده است

دکتر عباس زاده مدیر مجتمع مس سونگون هم ضمن ارائه گزارش مختصری از عملکرد این مجتمع به وزیر کشور ، با اشاره به هدف گذاری تولید ۱ میلیون تن کاتد در کشور توسط شرکت مس گفت: شرکت ملی صنایع مس ایران برنامه ریزی جامعی برای دستیابی به این هدف را در دستور کار خود دارد که سهم مجتمع مس سونگون در این خصوص، تولید ۴۰۰ هزار تن کاتد بوده که برای تحقق این امر طرح های توسعه مجتمع مس سونگون به جد پیگیری می شود

مدیر مجتمع مس سونگون همچنین از ایجاد پردیس نواوری و شتاب دهی در شهرستان ورزقان خبر داد و گفت : توجه به اقتصاد دانش بنیان بفرموده مقام معظم رهبری، مسیر علم و دانش را به حوزه اقتصاد سوق داده و موجب افزایش بهره وری خواهد شد