با حکم هیئت مدیره شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان، دکتر محمد روحی به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شد.

دکتر محمد روحی از فرهیختگان علمی و اقتصادی و دارای مدرک تحصیلی دکتری مدیریت می باشد که از سوابق مدیریتی وی به مدیریت دانشگاه پیام نور واحد اهر و ورزقان ، همچنین رییس هیات کبدی اهر می‌توان اشاره کرد.