مدیر مجتمع مس سونگون، طی حکمی یونس فاتح را به عنوان مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان منصوب کرد.

فاتح در کارنامه مدیریتی خود، مسئولیت هایی چون فرماندار اسکو، مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، قائم مقام کمیته امداد استان و همچنین مدیرعاملی سازمان مدیریت پسماند شهرداری کلانشهر تبریز را بر عهده داشت.

گفتنی است که دکتر معبود عباس زاده، حدود ۲۰ روز پیش دکتر محمد‌ روحی را به عنوان مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان معرفی کرده بود ولی به علت عدم موافقت مبدا (دانشگاهِ پیام نورِ مرکز استان) امکان حضور قانونی دکتر محمد روحی در این شرکت مقدور نشد.

پیش از این و از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، یونس فاتح برای مسئولیت هایی چون استانداری آذربایجان شرقی، شهرداری تبریز، فرمانداری تبریز ، مدیر عاملی منطقه آزاد ارس و مس سونگون نیز مطرح شده بود‌.