مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران از افزایش سرمایه ۵۰ درصدی فملی خبر داد و گفت: هیأت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران نیز با این افزایش سرمایه از محل سود انباشته موافقت کرده است.

به گفته دکتر رستمی، این مجوز افزایش سرمایه به منظور تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه در دست اجرا به تصویب رسیده است.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران در پایان بیان کرد: در صورت تأیید سازمان بورس و طی مراحل قانونی همچنین تصویب سهامداران محترم سرمایه شرکت با افزایش ۵۰ درصدی به ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.