جلسه فوق العاده اعضای هیأت مدیره شرکت مولیبدن مس آذربایجان با حضور دکتر معبود عباس زاده، مدیر مجتمع مس سونگون در دفتر مدیرعامل شرکت برگزار شد.