مهندس بابک اشجع، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه صنایع ملی مس ایران با حضور در شهرستان اهر، از کارخانه آهک هیدراته و بخش های توسعه کارخانه بازدید کرد.