اولین رویداد ملی آهک و صنایع وابسته که در ۱۴ محور تخصصی برگزار شد، با معرفی نفرات برتر در دانشگاه تبریز به کار خود پایان داد.

مدیر مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز در خصوص تعداد طرح های رسیده به دبیرخانه این رویداد ملی گفت: ۲۷ طرح به دبیرخانه این رویداد ارسال شده بود که از این تعداد ۱۰ طرح به مرحله نهایی رسیدند که امروز با ارایه آنها و داوری های که صورت گرفت در نهایت سه طرح برگزیده شد.

دکتر علی پور زیاد در ادامه با بیان اینکه اولین رویداد ملی تخصصی آهک و صنایع وابسته در ۱۴ محور تخصصی توسط شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذریابجان با همکاری دانشگاه تبریز و شرکت ملی صنایع مس آذربایجان برگزار شد، تصریح کرد: به تیم های اول تا سوم به ترتیب جایزه ۲۰۰میلیون ریال، ۱۵۰میلیون ریال و ۱۰۰میلیون ریال به همراه لوح و تندیس اولین رویداد ملی تخصصی آهک و صنایع وابسته اهدا می شود.

️وی عنوان کرد : در اولین رویداد ملی آهک و صنایع وابسته در دانشگاه تبریز طرح آتوسا ناصر نیساری و مهران مسلمی با عنوان تولید فیالمنت پرینتر های سه بعدی و گرانول پالستیک از ترکیبات آهک و پترولیوم، طرح فرهاد عزیزافشاری تحت عنوان تولید انواع کاغذ صنعتی با استفاده از فناوری های LHCC و pLH و طرح سید شهاب حسینی با عنوان پردازش تصاویر دیجی تال به منظور نظارت بر خردایش انفجاری در معادن و بهینه سازی رویکرد معدن به کارخانه جهت کاهش هزینه های معدنکاری به ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب نمودند.