مدیر عامل شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان، در آیین اختتامیه اولین رویداد ملی آهک و صنایع وابسته ضمن تشکر از میزبانی عالی دانشگاه تبریز گفت: با وجود فرصت اندک این رویداد،خوشبختانه طرح های خوبی به دبیرخانه رسید که با عملیاتی نمودن برخی از طرح های برگزیده، بخشی از نیازهای صنایع را می توان برطرف نمود.

مهندس یونس فاتح در ادامه با تاکید بر اینکه این رویداد در بخش های مختلف هر شش ماه یکبار در مراکز علمی استان برگزار خواهد شد، تصریح کرد: با توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه و با کمک گرفتن از شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد می توان بخشی از نیازهای صنایع و جامعه را حل کرد.

به گفته وی توسعه ارتباط و همکاری های صنعت و دانشگاه نباید به صورت کلیشه ای و در حد برگزاری نشست ها، همایش ها و یا امضای تفاهم نامه همکاری باشد.

فاتح با اشاره به نقش اساسی مراکز رشد در تولید ایده های برتر علمی گفت : خوشبختانه در سالهای اخیر مراکز رشد بستری فراهم کرده تا شرکت های دانش بنیان به نیازهای صنعتی پاسخ دهند و در راستای اجرای پروژه‌های صنعتی تأمین ایده گردد.

وی چنین عنوان کرد: ما در شرکت مولیبدن مس آذربایجان با اتکا به توانمندی های جوانان نخبه  تلاش کرده ایم تا ایده های جدید و علمی و نوآورانه را در حوزه آهک و صنعت مس اجرایی کنیم .

مدیر عامل مولیبدن مس آذربایجان با اشاره به اینکه حلقه مفقود شده در حوزه صنعت و اقتصاد ، علم است گفت : باید در این خصوص برنامه ریزی های مناسب جهت افزایش راندمان و بهره وری حوزه صنعت و معدن صورت پذیرد و  طرح های علمی  عملیاتی شود.

️فاتح گفت: یکی از ثمره های خوب مهندسان و نخبه های شرکت صنعتی و معدنی برگزاری اولین رویداد ملی آهک و صنایع وابسته است که انتظار داریم بعد از این رویداد تک تک عزیزان بحث مطالبه گری را پیش ببرند تا ایده های برتر ارائه شده عملیاتی و اجرایی گردد.