اولین رویداد ملی آهک و صنایع وابسته که در ۱۴ محور تخصصی برگزار شد، با معرفی نفرات برتر در دانشگاه تبریز به کار خود پایان داد.