به گزارش روابط عمومی شرکت مولیبدن مس آذربایجان؛ پیش از ظهر روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲ ، با حضور معبود عباس زاده مدیرعامل مجتمع مس آذربایجان و اعضای هیات‌‌‌مدیره شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان ، جعفر تترا رئیس قراردادهای مجتمع مس آذربایجان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان معرفی شد.
گفتنی است : تترا ، با مدارک علمی دکتری مدیریت صنعتی (PHD) – و دکتری حرفه ای ( استراتژیک ) ، کارمند شرکت ملی صنایع مس ایران است و با ۲۷ سال سابقه خدمت از مدیران باتجربه مس میباشد که پیش از این نیز ریاست هیئت مدیره شرکت مولیبدن مس آذربایجان را عهده دار بود.
 

شایان ذکر است : با تصویب اعضای هیئت مدیره شرکت مولیبدن مس آذربایجان ، قادر رضایی ، معاونت بهره برداری مجتمع مس آذربایجان به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره این شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان انتخاب گردید.